Home > Lessons > Learn Japanese From Monk Ryokan

Learn Japanese From Monk Ryokan

Monk Ryokan (1758–1831) was a quiet Soto Zen Buddhist monk, who lived as a hermit since he was 18 years old. Some year later, he met his teacher Kokusen Roshi, who tough him many things about life and nature. When Kokusen Roshi died, Ryokan inherited his temple, but he got bored of obligations and duties and he decided to return to his hermit's life.

The following are some of his most beautiful Poems:

You stop to point at the moon in the sky

1

1

Anata wa, sora no tsuki o sasu yo ni

teishisuru Shikashi yubi no momoku

no tsuki ga kagayaite iru kagiri.

Ichigatsu, sasu 1tsu no fuchuina yubi

Korera futatsu no kotogara matawa

1desu ka? Shitsumon wa, kiri no yona

atsui muchi kara shoshinsha o

michibiku no pointadesu.

Fukaku mite kudasai.

Misuterikoru to koru.

Ie mun nashi, yubi -

subete de wa nai nani mo nai.

You stop to point at the moon

in the sky, but the finger's blind

unless the moon is shining.

One moon, one careless

finger pointing are these

two things or one? .The question is

a pointer guiding a novice from

ignorance thick as fog.

Look deeper.

The mystery calls and calls:

No moon, no finger,

nothing there at all.

The Lotus

西

Saisho no seiyo paradaisu ni saku,

hachisu wa nenrei no tame ni

watashi-tachi o yorokonde iru.

Sono shiroi hanabira ga Ro,-chi no

ue ni hiroge, sono shinryoku-shoku

no ha, soshite sono junsuina kaori no

kosui-fu de oowa rete iru.

Kuru de sodaina, sore wa, nigotta

mizu kara hassei sa semasu. Taiyo ga

yama no ushiro ni settei shimasuga,

watashi wa, kurayami no naka de

amarini mo nokosu miryo nokoru.

First blooming in the

Western Paradise, The lotus

has delighted us for ages.

Its white petals are covered

with dew, its jade green leaves

spread out over the pond, and its

pure fragrance perfumes the wind.

Cool and majestic, it raises

from the murky water.

The sun sets behind the mountains,

but I remain in the darkness,

too captivated to leave.

This World

退

Kono sekai

Taishoku

Maunten'eko

Boido to

Jitsuzai shinai

Uchi

Hikari yuki

San sen rerumu

Sorera no ryoiki-nai

Yuki ga chiratsuku.

Yuki no yo ni

Watashi no koya o oou

Yugure ni

Watashi no kokoro,-amari ni mo

Kanzen ni shohi sa reru

This world

A fading

Mountain echo

Void and

Unreal

Within

A light snow

Three Thousand Realms

Within those realms

Light snow falls.

As the snow

Engulfs my hut

At dusk

My heart, too

Is completely consumed


Author: Ichika
"新しい言語は、新たな人生の始まり。"
Learn Japanese here.

Make sure to subscribe.